___ Serveis integrals de neteja

Nous sistemes de neteja sostenible

Coneix els serveis integrals de neteja

“La sinergia perfecta entre un servei de neteja professional i sostenible, la utilització de productes eco-friendly i maquinària d’última generació.”

A LD Facility implementem projectes de neteja professional amb la metodologia de treball PCP Productive Cleaning Performance, una tecnologia que té com a objectiu l’eficiència.

Apliquem pràctiques que combinen productes, eines i processos de treball molt efectius. Aquesta combinació dona com a resultat un augment de la productivitat durant el procés de neteja en edificis i entorns industrials. El segell que defineix els nostres serveis integrals de neteja.

Ens assegurem que el client sempre rebi un servei òptim, recolzant-nos en l’enginyeria de serveis i en eines digitals de gestió que ens permeten organitzar eficaçment els processos i mètodes utilitzats.

Beneficis dels serveis integrals de neteja:

 • Un servei de neteja professional que millori la teva reputació
 • – Els millors equips i productes
  – Equips humans amb formació: metodologia i actitud

 • Millora i uniformitat dels nivells de neteja i higienització
 • Iniciatives de responsabilitat social corporativa als centres de treball
 • – Reducció del consum d’aigua
  – Racionalització en l’ús de productes químics
  – Reducció de la petjada de carboni

 • Ambient de treball més segur per als treballadors
 • – Millora en el nivell d’higiene
  – Disminució del consum de residus químics

Per als treballadors

Reducció de riscos per a la salut

– Exposició a productes químics menys agressius
– Equips i eines més ergonòmics
– Increment de la satisfacció
– Mètodes més higiènics

Millora de l’exercici professional

– Equipament professional
– Formació
– Millora en els resultats de la neteja
– Eficiència

Un entorn net i cuidat i un ambient saludable són la base d’un lloc de treball i constitueixen els fonaments del benestar i la productivitat dels empleats.