CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

Contractació de persones amb necessitats especials

Contacta'ns

  Centre especial d'ocupació i integració

  Per a LD Facility Services, la integració sociolaboral és un punt angular, per això hem creat un centre especial d’ocupació que permet incorporar a la feina a més persones amb discapacitat.

  A Espanya, com a part dels processos d’inclusió laboral, s’ha creat la Llei General de Discapacitat (LGD), amb la qual es busca potenciar la integració de persones amb discapacitat al món laboral.

  Segons aquesta Llei, tota empresa que compti amb més de 50 treballadors fixes, haurà de tenir almenys un 2% de la seva plantilla amb persones amb algun grau de discapacitat.

  És per això que, sent coherents amb el nostre compromís amb la integració laboral, ajudem a les empreses que necessitin donar cobertura a aquesta necessitat de contractar persones amb discapacitat.

  A LD Facility t’ajudem amb els processos de recerca, selecció i capacitació del personal que s’unirà a la companyia, perquè sigui una integració laboral eficient i efectiva.

  A més, ens encarreguem que tots els involucrats estiguin al corrent de totes les etapes del procés de selecció. Així mateix, ens encarreguem de la integració laboral del personal seleccionat i la seva capacitació constant.

  Avantatges del Centre Especial d'Ocupació

  Estalvia temps: Gràcies al nostre centre especial d’ocupació podreu comptar amb el personal necessari en menys temps. A LD Facility Services, ens fem càrrec del procés de recerca i selecció.

  Eficiència: El col·laborador arribarà format i a punt per incorporar-se a l’equip, d’aquesta manera la integració laboral serà ràpida i fluida tenint un impacte mínim en la productivitat interna.

  Tranquil·litat: Gràcies al nostre centre especial d’ocupació, les necessitats de contractar persones amb discapacitat estarà controlat. Amb LD Facility Services sempre estareu donant compliment a la LGD.

  Especialització en integració sociolaboral

  Confia en la integració sociolaboral de LD Facility Services. El nostre servei està enfocat a donar solucions de:

  Definició de perfils de treball

  En el nostre centre especial d’ocupació ens encarreguem de definir el perfil professional que el nostre client requereix. D’aquesta manera ens assegurem que totes les necessitats estiguin cobertes.

  Cerca i selecció de personal

  Ens encarreguem de tot el procés de selecció d’empleats. Busquem candidats, entrevistem i formem al personal, perquè la integració laboral es desenvolupi de manera ràpida, eficient i efectiva.

  Jornades de sensibilització

  Per a garantir que la integració sociolaboral es realitzi amb el menor impacte, generem jornades de sensibilització per als treballadors que facilitarà la relació interpersonal a l’interior dels equips.

  Assessoria integral

  Amb el nostre servei comptareu amb assessoria legal per a empreses en matèria d’inclusió laboral. D’aquesta manera podreu estar segurs si necessiteu contractar persones amb discapacitat i com fer-ho.

  Contacta'ns Sol·licitar el servei

   Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19

   genat